Voor een brede en heldere blik vooruit…

 

Meer dan een doorsnee interim- en adviesbureau voor de zorg

De Zorgstrategiepraktijk zorgt voor verbinding tussen strategie en de praktijk van alledag. Ontwikkelen, veranderen en borgen van binnenuit door een slimme combinatie van interimmanagement en organisatieadvies.

Interimmanagement

Vanuit jarenlange ervaring met integraal management in de zorg, worden organisaties ondersteund bij continuïteit en/of ontwikkeling van de organisatie. Dit kan in de tijdelijke rol van bestuurder, zorgmanager, manager of directeur bedrijfsvoering.

Strategie

Als ervaren organisatie- en strategieadviseur worden zorginstellingen geholpen bij het herijken van hun strategie. De ondersteuning houdt niet op bij het vaststellen van een nieuwe (zorg)strategie, er wordt ook aandacht besteed aan het borgen en implementeren van de strategie.

Netwerkregie / samenwerken

Veel grote of complexe opgaven die spelen in de zorg vragen om een gezamenlijke oplossing. Samenwerken vraagt regie en een gestructureerde aanpak, een gezamenlijke ambitie en commitment. De Zorgstrategiepraktijk heeft hiervoor de juiste tools, kennis en ervaring in huis om een fundament te leggen onder goede samenwerking.

Scroll to Top