Interimmanagement

Tijdelijk het roer uit handen geven? Interimmanagement zorgt voor continuïteit en draagt bij aan de (door)ontwikkeling van de zorgorganisatie. Dit kan op strategisch (bestuur/directie) of tactisch (zorg-/regiomanagement) niveau.

Met volgende vormen van interimmanagement heeft De Zorgstrategiepraktijk de nodige ervaring opgebouwd:

  • Zorgmanagement
  • Bedrijfsvoeringsmanagement
  • Programmamanagement
  • Integraal management

Strategie

Welke doelen wil je bereiken als zorginstelling? Hoe maken wij onze ambities waar? Met een langdurige en diverse ervaring in de wereld van organisatie- en strategieadvies bieden wij een passend aanbod. Met een pragmatische en doelgerichte aanpak die aansluit bij de behoefte van de zorginstelling. Hierbij wordt altijd gekeken naar de haalbaarheid en realiteit van de doelen of ambities. Uiteindelijk gaat het er om dat deze ook daadwerkelijk bereikt worden.

Mogelijk zijn er aanpassingen in structuren of werkprocessen nodig om de doelen te realiseren. Ook daar wordt aandacht aan gegeven. Borgen staat voorop.

Netwerkregie

Kan ik alle opgaven die op mij afkomen alleen oplossen? Welke positie neem ik in mijn netwerk in als organisatie? Samenwerken lijkt het toverwoord in deze tijd van complexe problematiek. Dit vraagt om een andere manier naar de omgeving te kijken. Dit vraagt ook om de juiste positie in het netwerk in te nemen. Welke partijen heb ik nodig en waar liggen gemeenschappelijke doelen.

Daar gaat het om bij netwerkregie, in verbinding staan met je omgeving en gezamenlijk optrekken, ambities realiseren om continuïteit van zorg en dienstverlening te kunnen garanderen. Dit vraagt netwerkregie. De Zorgstrategiepraktijk heeft inmiddels veel ervaring met het organiseren van (nieuwe) netwerkverbanden, regelmatig vanuit de rol als kwartiermaker, maar ook als adviseur of inspirator.

Scroll to Top